ในเพจนี้

  • อินโฟกราฟิก - เริ่มต้นเส้นทางการเรียนในเมลเบิร์น
  • วีซ่านักเรียน
  • วีซ่าประเภทอื่นสำหรับการเรียนในออสเตรเลีย
  • การอาศัยอยู่ในออสเตรเลียหลังจากสำเร็จการศึกษา

วีซ่าออสเตรเลียออกโดยกระทรวงกิจการภายใน

หากคุณวางแผนศึกษาต่อในออสเตรเลีย คุณต้องทำวีซ่า

คุณต้องใช้วีซ่านักเรียน วีซ่าฝึกอบรม หรือวีซ่านักท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับประเภทการเรียนและระยะเวลาที่คุณวางแผนที่จะอยู่ในออสเตรเลีย 

ไปที่เพจการศึกษาต่อในออสเตรเลีย บนเว็บไซต์การป้องกันของกระทรวงกิจการภายในเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าที่จะสมัครและวิธีการสมัคร

หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย ให้โทรไปที่สายด่วนกระทรวงกิจการภายใน ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ที่หมายเลข 131 881

อินโฟกราฟิก - เริ่มต้นเส้นทางการเรียนในเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย

เริ่มต้นด้วยการเลือกรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางการศึกษาของคุณ ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะกับคุณจากนั้นสมัครเข้าเรียน เมื่อคุณสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนที่คุณต้องการแล้ว ให้ยื่นขอวีซ่าที่เหมาะสม เช่น วีซ่านักเรียน หากคุณต้องการความช่วยเหลือ บริษัทแนะแนวศึกษาต่อสามารถช่วยคุณได้

คุณสามารถดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกนี้ในรูปแบบ PDF

Infographic - how to apply to study in Victoria

วีซ่านักเรียน (subclass 500)

วีซ่านักเรียนอนุญาตให้คุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเพื่อศึกษาแบบเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่เป็นที่รู้จัก ในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ คุณต้องสมัครและได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลาที่ได้รับการรับรองของสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ไปที่ เพจวีซ่านักเรียน บนเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน (subclass 590)

นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปีที่มาเรียนในออสเตรเลียอาจมีผู้ปกครองติดตามมาด้วย หากคุณเป็นผู้ปกครองของนักเรียนต่างชาติที่อายุต่ำกว่า 18 ปีและถือวีซ่านักเรียน คุณสามารถสมัครวีซ่าผู้ปกครองนักเรียนได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจวีซ่าผู้ปกครองนักเรียน บนเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน

วีซ่าฝึกอบรม (subclass 407)

วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้คุณทำการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานจริงเพื่อเสริมทักษะในการประกอบอาชีพในปัจจุบัน สาขาที่เรียนในระดับอุดมศึกษาหรือสาขาความเชี่ยวชาญของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจวีซ่าฝึกอบรม บนเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน

การอาศัยอยู่ในออสเตรเลียหลังจากสำเร็จการศึกษา

หากคุณสำเร็จการศึกษาและต้องการที่จะอยู่ในออสเตรเลียต่อเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงาน คุณสามารถยื่นขอ วีซ่าชั่วคราวหลังจบการศึกษา (subclass 485)

หากต้องการอยู่ในออสเตรเลียเป็นเวลานานขึ้น คุณต้องขอวีซ่าทำงาน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจสิทธิ์การทำงานหลังจบการศึกษา บนเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน

การยื่นขอวีซ่าออนไลน์ด้วย ImmiAccount

เมื่อคุณยื่นขอวีซ่า คุณต้องยื่นคำร้องทางออนไลน์ กระทรวงกิจการภายในแสดงข้อมูลนี้ในเพจที่เกี่ยวข้องกับประเภทวีซ่าของคุณ ในการยื่นคำร้องออนไลน์ คุณต้องเปิดบัญชีกับกระทรวงฯ ที่เรียกว่า ImmiAccount

สำหรับวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ ใช้ ImmiAccount วิดีโอโดย Border TV ซึ่งเป็นช่อง YouTube ของกระทรวงกิจการภายใน

อ่านบทบรรยายของวิดีโอนี้