ในเพจนี้

  • ค้นหาทุนการศึกษา
  • สิ่งที่ควรพิจารณาในการสมัครขอทุน
  • แหล่งทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือ และเงินสนับสนุน เป็นช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อการศึกษาต่อในออสเตรเลีย

เงินสนับสนุนอาจครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละทุนการศึกษา

บางทุนการศึกษามอบให้โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งมอบให้โดยรัฐบาลออสเตรเลียหรือบริษัทเอกชน

หากต้องการสมัครขอรับทุน ให้ติดต่อหน่วยงานที่มอบทุนการศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในแบบฟอร์มใบสมัคร

ค้นหาทุนการศึกษา

เครื่องมือค้นหาหลักสูตรของ Study Melbourne จะช่วยคุณค้นหาหลักสูตร ทุนการศึกษา และสถานที่เรียน

เคล็ดลับการค้นหา

ใช้ เครื่องมือค้นหาหลักสูตรของ Study Melbourne เพื่อค้นหาทุนการศึกษา

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติในรัฐวิกตอเรีย ให้ไปที่ เพจค้นหาทุนการศึกษาบนเว็บไซต์ Study in Australia

เว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลีย australia.gov.au มีข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทั้ง Australia Awards (กระทรวงการต่างประเทศและการค้า) และ Endeavour Scholarships and Fellowships (กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม)

International postgraduate research scholarships (IPRS)

มหาวิทยาลัยในรัฐวิกตอเรียมอบทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือที่เรียกว่าเงินเดือน ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทนี้ได้ในเพจทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการสมัคร

อ่านเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาอย่างละเอียด

เมื่อคุณพบทุนการศึกษาที่ตรงกับประเภทการศึกษาที่คุณกำลังเรียนอยู่ ให้อ่านเงื่อนไขโดยละเอียด การสมัครขอทุนการศึกษาอาจมีการแข่งขันสูง ดังนั้นคุณต้องยื่นใบสมัครให้ตรงเวลา และตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกทุกประการ

เรื่องราวของนักศึกษา

Chenkai Ma จากประเทศจีนเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายของทุน Victorian International Education Awards ในปี 2559 เขาได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัยขณะเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น