ในเพจนี้

  • เลือกระดับการศึกษาของคุณ
  • ปรึกษาบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อ
  • ค้นหาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือค้นหาหลักสูตรของเรา

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาลออสเตรเลียในการขอวีซ่านักเรียนหรือไม่ก่อนที่จะสมัครเรียน

ค้นหาหลักสูตร

เครื่องมือค้นหาหลักสูตรของ Study Melbourne จะช่วยคุณค้นหาหลักสูตร ทุนการศึกษา และสถานที่เรียน

เคล็ดลับการค้นหา

ใช้ เครื่องมือค้นหาหลักสูตร Study Melbourne เพื่อค้นหาหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ

วิธีการสมัคร

เมื่อคุณเลือกหลักสูตรได้แล้ว คุณสามารถสมัครได้สองวิธี:

  • ติดต่อสถาบันโดยตรง สถาบันการศึกษาจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครทำได้ง่ายที่สุด
  • ขอให้บริษัทแนะแนวการศึกษาต่อในออสเตรเลียที่จดทะเบียนในประเทศของคุณช่วยในการสมัครเข้าเรียนและขอวีซ่า สถานทูตออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตในประเทศของคุณสามารถให้รายชื่อบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อในออสเตรเลียที่จดทะเบียนที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครเรียนในรัฐวิกตอเรีย

คุณสมบัติที่ต้องผ่านก่อน การปูพื้นฐานและการเทียบโอนผลการเรียน

สถาบันอุดมศึกษามีข้อกำหนดแรกเข้าศึกษา ที่เรียกว่า คุณสมบัติที่ต้องผ่านก่อน ตัวอย่างเช่น สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่กำหนดให้คุณต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนจึงจะสามารถสมัครเรียนระดับปริญญาโทได้

บางสถาบันและคณะอาจให้หน่วยกิตจากการเทียบโอนผลการเรียน หรือจากประสบการณ์ชีวิต เป็นการช่วยลดค่าลงทะเบียนของคุณ และช่วยให้คุณเรียบจบเร็วขึ้น

สายการเรียนและระดับการศึกษา

บางสถาบันมีทั้งหลักสูตรอุดมศึกษา และหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) ให้เลือกเรียน สถาบันเหล่านี้อนุญาตให้คุณโอนหน่วยกิตหลักสูตรระหว่าง VET และหลักสูตรอุดมศึกษา เพื่อความยืดหยุ่นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

บริษัทแนะแนวการศึกษาต่อ

นักศึกษาหลายคนเลือกที่จะใช้บริการบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อ บริษัทแนะแนวการศึกษาต่อสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย รวมถึงวิธีการเลือกหลักสูตรและขั้นตอนการสมัคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีค้นหาบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อ