ในหน้านี้

  • วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยดีกิ้น วิทยาลัยดีกิ้น TAFE ในกอร์ดอน เพลิดเพลินกับเกรทโอเชียนโร้ด

จีลองมีชายหาดสำหรับเล่นเซิร์ฟที่สวยงามและทุ่งหญ้าสำหรับเดินเล่นอยู่ไม่ไกล ซึ่งสามารถเดินทางไปถึงเกรทโอเชียนโร้ดที่มีธรรมชาติงดงามได้อย่างง่ายดาย จีลองเป็นเมืองใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากเมลเบิร์นหนึ่งชั่วโมงหากเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟ ในจีลองคุณสามารถเรียนที่มหาวิทยาลัยดีกิ้น วิทยาลัยดีกิ้น และ Gordon TAFE

จีลองเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในรัฐวิคตอเรีย รองลงมาจากเมลเบิร์น เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่โคริโอเบย์ (Corio Bay) และแม่น้ำบาร์วอน (Barwon River) เมืองแห่งนี้เป็นประตูไปสู่ เกรทโอเชียนโร้ด ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากชายหาดและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่สวยงาม

นักศึกษาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่น่าเพลิดเพลินของจีลอง พร้อมด้วยชายหาดสำหรับเล่นเซิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โปรแกรมหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านศึกษาระดับโลก รวมทั้งอาคารที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม สวนสาธารณะ สวน ชายหาด และการช้อปปิ้งอย่างจุใจ

การเรียนในจีลอง

มหาวิทยาลัยดีกิ้น

มหาวิทยาลัยดีกิ้น เปิดสอนหลักสูตรซึ่งมีให้เลือกในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและตัวเลือกทางการศึกษาที่ยืดหยุ่นได้

มีวิทยาเขตของดีกิ้นสองแห่งในจีลอง

พักอาศัยในวิทยาเขตที่ดีกิ้น

มีที่พักสำหรับบริการที่วอร์นพอนด์ส นักศึกษาที่วิทยาเขตทั้งสองแห่งสามารถยื่นเรื่องขอห้องพักในวอร์นพอนด์สได้

เดินทางไปดีกิ้น

เพจ เดินทางไปดีกิ้น ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยดีกิ้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเดินทางไปวิทยาเขตวอเตอร์ฟรอนท์และวอร์นพอนด์ส

สามารถเดินได้โดยมีระยะทางสั้นๆ จากสถานีรถไฟจีลองไปวิทยาเขตวอเตอร์ฟรอนท์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปวิทยาเขตวอร์นพอนด์สโดยรถไฟและรถประจำทาง โดยค้นหาวอร์นพอนด์ส ในเว็บไซต์ระบบขนส่งสาธารณะของวิคตอเรีย (Public Transport Victoria - PTV)

วิทยาลัยดีกิ้น

วิทยาลัยดีกิ้น ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตวอเตอร์ฟรอนท์และวอร์นพอนด์สของมหาวิทยาลัยดีกิ้นในจีลอง หลักสูตรที่วิทยาลัยดีกิ้นเปิดสอนเป็นการปูพื้นฐานการเรียนแบบเร่งรัด ด้วยหลักสูตรระดับอนุปริญญาซึ่งเทียบเท่ากับการศึกษาระดับปริญญาตรีปีแรกที่มหาวิทยาลัยดีกิ้น

การปูพื้นฐานสู่การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยดีกิ้น

นักศึกษาต่างชาติกว่า 90% ที่กำลังเรียนอยู่ที่วิทยาลัยดีกิ้นสำเร็จการศึกษา และเข้าเรียนต่อชั้นปีที่สองในหลักสูตรปริญญาตรีของพวกเขาทันที

นอกเหนือจากทางเลือกในการเรียนหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยดีกิ้นแบบเร่งรัดเหล่านี้แล้ว วิทยาลัยดีกิ้นมีจุดเด่นที่ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก คุณสามารถเริ่มเรียนในเดือนมีนาคม มิถุนายน หรือตุลาคมได้

Gordon TAFE

Gordon TAFE เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเพจ หลักสูตรของนักศึกษานานาชาติ ในเว็บไซต์ของ Gordon TAFE

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ Gordon TAFE

Gordon TAFE เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจากทั่วโลก เรียนหรือพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตร

Gordon TAFE เปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงขั้นสูง รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (English Language Intensive Courses for Overseas Students - ELICOS)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถลงเรียนได้ที่ Gordon TAFE

75 Pigdons Road, Waurn Ponds VIC 3216 1 Gheringhap St, Geelong 2 Fenwick St, Geelong VIC 3220

เกรทโอเชียนโร้ด

จีลองเป็นประตูสู่เส้นทางขับรถเลียบชายฝั่งที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก - เกรทโอเชียนโร้ดชมเสาหิน 12 อัครสาวก (Twelve Apostles) และจุดสำหรับเล่นเซิร์ฟที่มีชื่อเสียง, น้ำตกที่ Melba Gully จากนั้นเพลิดเพลินกับหมู่บ้านชาวประมงที่มีเสน่ห์ ที่ Port Fairy ที่ปลายทางของถนนซึ่งทอดยาวอย่างงดงามสายนี้

ท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับหรือพักค้างคืนที่โรงแรม ซึ่งมีบริการที่พักและอาหารเช้า หรือจุดตั้งแค้มป์มากมายตลอดเส้นทาง