ในเพจนี้

  • Monash University School of Rural Health มหาวิทยาลัยลาโทรบ วิทยาเขตมิลดูรา สถาบัน Sunraysia Institute of TAFE สถาบัน Riverina Institute of TAFE นิวเซาท์เวลล์

เรียนและทำงานในเมืองสำคัญที่อยู่ห่างจากชายฝั่งซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วของประเทศ ในพื้นที่ชายขอบชนบทที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย เยี่ยมชมโรงกลั่นไวน์ สวนผลไม้ สวนดอกไม้ หรือนั่งรถเล่นเลียบแม่น้ำเมอร์เรย์

มิลดูราเป็นเมืองที่คับคั่ง พร้อมด้วยอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่เกษตรกรรมไปจนถึงวิศวกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยประชากรประมาณ 50,000 คน เมืองแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษา กีฬาและชุมชนที่ดีเยี่ยม และมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าเมืองใหญ่อื่นๆ

การเรียนในมิลดูรา

Monash University School of Rural Health

Monash University School of Rural Health เป็น สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ในภูมิภาคของมิลดูรา โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลประจำมิลดูรา จุดเด่นของโรงเรียนคือการเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็ก นักศึกษาสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการทางการแพทย์และหาประสบการณ์ทางการแพทย์ด้วยการฝึกปฏิบัติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนที่โมนาช ได้ในเพจ International student applications (การสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ในเว็บไซต์ Monash University (มหาวิทยาลัยโมนาช)

วิทยาเขตมิลดูราของมหาวิทยาลัยลาโทรบ

วิทยาเขตมิลดูราของมหาวิทยาลัยลาโทรบ เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ลาโทรบใช้อาคารสถานที่ร่วมกันกับสถาบัน Sunraysia Institute of TAFE วิทยาเขตมิลดูราของมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรสาขาการศึกษา ศิลปะ การพยาบาล ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรปูพื้นฐานจาก Sunraysia TAFE เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยลาโทรบ

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ International students (นักศึกษาต่างชาติ) ได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยลาโทรบ

Sunraysia Institute of TAFE

สถาบัน Sunraysia Institute of Technical and Further Education (TAFE) หรืออีกชื่อคือ SuniTAFE

SuniTAFE ที่มิลดูรา มีนักศึกษาทั้งที่เป็นคนในท้องที่และนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก สถาบันแห่งนี้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พร้อมมุ่งเน้นที่การฝึกปฏิบัติ SuniTAFE ได้รับการยอมรับและไว้วางใจด้านการจัดการฝึกอบรมให้แก่บริษัทพลังงานทดแทนและเหมืองหลายแห่ง

SuniTAFE เปิดหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การพยาบาล กราฟฟิกดีไซน์ วิชาพืชสวน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการบริการจัดการที่ดิน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SuniTAFE ได้ใน เพจ International students (นักศึกษาต่างชาติ)

สถาบัน Riverina Institute of TAFE นิวเซาท์เวลล์

สถาบัน Riverina Institute of TAFE วิทยาเขต Coomealla ที่ Dareton อยู่ห่างไป 23 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมิลดูรา

ที่วิทยาเขตแห่งนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลียและเข้าร่วมในชุมชนที่มีคุณภาพ ที่พวกเขาจะสามารถเพลิดเพลินกับดนตรี ศิลปะ กีฬา และงานด้านวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ การผลิตไวน์และอาหาร การศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่าอะบอริจิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการชุมชน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเพจ International students (นักศึกษาต่างชาติ) ของสถาบัน Riverina Institute of TAFE

231-237 Thirteenth St, Mildura VIC 3500 471 Benetook Ave, Mildura VIC 3502 64 Sea Lake-Swan Hill Rd, Swan Hill