ในเพจนี้

  • มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น มหาวิทยาลัยลาโทรบ GoTAFE

เชพพาร์ตันเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ใน Goulburn Valley เป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้และเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากนมรายใหญ่ สามารถเลือกหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีให้เลือกหลากหลาย โดยมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในสาขาสุขภาพ และพืชสวน/เกษตรกรรม

นอกจากจะมีร้านอาหาร ชีวิตกลางคืน ความบันเทิงและประสบการณ์ช้อปปิ้งที่วิเศษสุดให้เลือกสรรมากมายแล้ว ยังมีที่พักสำหรับนักศึกษาในราคาที่เอื้อมถึงด้วย เชพพาร์ตันมีอากาศอบอุ่นในฤดูร้อนและอากาศเย็นในฤดูหนาว พร้อมทั้งวัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่ได้รับความนิยม เมืองแห่งนี้เป็นเมืองในอุดมคติ จากรูปแบบการใช้ชีวิตที่ได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่และราคาไม่แพง

การเรียนในเชพพาร์ตัน

มหาวิทยาลัยลาโทรบ

วิทยาเขตเชพพาร์ตันของมหาวิทยาลัยลาโทรบ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย รวมทั้งหลักสูตรปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและการวิจัย

และคุณยังสามารถเลือกเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยลาโทรบแห่งอื่นในช่วงปิดภาคฤดูร้อนได้

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

คณะสาธารณสุขชนบทของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น จัดการสอน การบริการนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัยต่างๆ มหาวิทยาลัยร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ทำธุรกิจหลายแห่งในพื้นที่ของเชพพาร์ตัน

รวมการเรียนในเมลเบิร์นเข้ากับการฝึกอบรมทางการแพทย์ในรัฐวิคตอเรีย เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั่วโลกในสาขาสุขภาพ

และมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในเชพพาร์ตันยังให้ที่พักและโอกาสในการทำงานด้วย

วุฒิการศึกษาบางสาขาจาก GoTAFE สามารถปูพื้นฐานสู่อนาคตเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยลาโทรบได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรปูพื้นฐาน ได้ในเว็บไซต์ GoTAFE

GoTAFE - Goulburn Ovens Institute of TAFE

GoTAFE ในเชพพาร์ตันมีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านการจัดการฝึกอบรมทางเทคนิคและการปฏิบัติ

วิทยาเขต Fryers Street ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชพพาร์ตัน หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ การศึกษาและการบริหารจัดการธุรกิจ สุขภาพ/การพยาบาล ภาษาและความสามารถการอ่านเขียน เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน เพจ Shepparton Fryers Street ในเว็บไซต์ GoTAFE

วิทยาเขต William Orr ในพื้นที่รอบนอกของเชพพาร์ตัน มีหลักสูตรสาขาเกษตรกรรม วิชาพืชสวน การศึกษาด้านอาคาร การเลี้ยงโคนม ระบบท่อและการสำรวจ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน เพจ William Orr ในเว็บไซต์ GoTAFE

49 Graham St, Shepparton VIC 3630 210 Fryers St, Shepparton 152-200 Fryers St Shepparton VIC 3630