ในเพจนี้

  • การเรียนในสวอนฮิลล์ สถาบัน Sunraysia Institute of TAFE (SuniTAFE)

สวอนฮิลล์เป็นเมืองเล็กๆ ใกล้แม่น้ำเมอร์เรย์ อุตสาหกรรมหลักของเมืองนี้คือการเกษตรกรรม พืชสวน และการคมนาคมขนส่งโดยใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่

เมื่อคุณอยู่ในเมืองสวอนฮิลล์ คุณจะพบงานและเทศกาลต่างๆ มากมายในพื้นที่ที่ได้รับรางวัลด้านอาหารและไวน์

ด้วยประชากรจำนวนไม่มากนักประมาณ 10,000 คน คุณจะได้พบกับบรรยากาศการเรียนและใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายและอบอุ่นเป็นกันเอง

การเรียนในสวอนฮิลล์

สถาบัน Sunraysia Institute of TAFE (SuniTAFE)

สถาบัน Sunraysia Institute of Technical and Further Information (TAFE) หรือในชื่อ SuniTAFE SuniTAFE ที่สวอนฮิลล์ เน้นความสำคัญกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับยานยนต์ขนาดใหญ่ SuniTAFE ยังมีฟาร์มทางเหนือของเมือง ซึ่งจะจัดการฝึกอบรมด้านพืชสวนและการเกษตร

เลือก SuniTAFE เพื่อเน้นทักษะด้านการปฏิบัติและสร้างโอกาสในการทำงาน

ปูพื้นฐานสู่ดีกิ้น

เมื่อคุณเรียนที่ SuniTAFE คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงการบริการหอสมุดของมหาวิทยาลัยดีกิ้น และในบางหลักสูตรยังเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดีกิ้นด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน เพจ TAFE pathways (หลักสูตรปูพื้นฐานของ TAFE) ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยดีกิ้น

64 Sea Lake-Swan Hill Rd, Swan Hill VIC 3585