ในเพจนี้

  • มหาวิทยาลัยดีกิ้น – วิทยาเขตวาร์นัมบูล
  • South West TAFE – วิทยาเขตวาร์นัมบูล

วาร์นัมบูลมีชายหาดหลายแห่ง อยู่บนถนนเกรท โอเชียน ที่โด่งดังระดับโลก

วาร์นัมบูลอยู่ห่างจากเมลเบิร์นไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 260 กิโลเมตร และมีประวัติศาสตร์ทางทะเลที่ยาวนาน

จากการเป็นที่รู้จักสำหรับคนท้องถิ่นว่าเป็นเมืองติดทะเล วาร์นัมบูลทำให้คุณมีโอกาสเข้าร่วมการจัดงานทางน้ำ กีฬา และกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่นการดูวาฬ

การเรียนในวาร์นัมบูล

มหาวิทยาลัยดีกิ้น วิทยาเขตวาร์นัมบูล

มหาวิทยาลัยดีกิ้น วิทยาเขตวาร์นัมบูล ตั้งบนฝั่งแม่น้ำฮอปกินส์ ที่นี่เป็นวิทยาเขตขนาดเล็ก ซึ่งวิทยาเขตขนาดเล็กหมายถึงคุณจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมนักศึกษามากมาย

วิทยาเขตแห่งนี้มีการบริการที่หลากหลาย รวมถึงการดูแลทางการแพทย์และสุขภาพ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ศูนย์ดูแลเด็ก และห้องสวดมนต์ตามความเชื่อที่หลากหลาย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน เพจวิทยาเขตวาร์นัมบูล ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยดีกิ้น

South West TAFE และวิทยาเขตวาร์นัมบูล

วิทยาเขตวาร์นัมบูลของ South West TAFE เปิดสอนโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมหลากหลายสาขา รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดำเนินกระบวนการและการขายปลีกเนื้อสัตว์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน เพจวิทยาเขตวาร์นัมบูล ในเว็บไซต์ South West TAFE

มหาวิทยาลัยดีกิ้น วิทยาเขตวาร์นัมบูล 197-205 Timor St, Warrnambool