เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวีซ่า Temporary Skilled Work  เราพร้อมที่จะตอบทุกข้อสงสัยของคุณว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาต่างชาติอย่างไรบ้าง

ถาม: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อวีซ่านักเรียนของออสเตรเลีย (subclass 500) หรือวีซ่า Temporary Graduate Visa (วีซ่าอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติต่อวีซ่าหางานทำได้หลังเรียนจบ)(subclass 485) หรือไม่?

ตอบ: ไม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกับวีซ่าอนุญาตให้ผู้อพยพที่มีทักษะสูงทำงานได้ชั่วคราวเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกับวีซ่าสำหรับบุคคลที่จะเดินทางมาที่ออสเตรเลียเพื่อศึกษาต่อ

ถาม: ตอนนี้ฉันมีวีซ่าอยู่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบกับฉันหรือไม่?

ตอบ: ไม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ที่กำลังถือวีซ่าในปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกับบุคคลที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า Temporary Skilled Work ในอนาคตเท่านั้น

ถาม: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่านักเรียนของออสเตรเลีย (subclass 500) หรือวีซ่า Temporary Graduate Visa (subclass 485) หรือไม่?

ตอบ: ไม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานสำหรับวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียประเภทใดก็ตาม

ถาม: มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

ตอบ: วีซ่า Temporary Work (Skilled) (subclass 457) ซึ่งมักเรียกกันว่าวีซ่า 457 นั้นได้ถูกยกเลิก และแทนด้วยวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูงแบบใหม่สองประเภท  วีซ่า Temporary Skills Shortage (วีซ่าขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงชั่วคราว) (TSS) ประกอบด้วยสองประเภทคือ วีซ่าแรงงานที่มีทักษะสูงแบบชั่วคราวประเภทสองปี (ระยะสั้น) และวีซ่าแรงงานที่มีทักษะสูงประเภทสี่ปี (ระยะกลาง) และยังมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาชีพที่จะสามารถยื่นขอวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูงด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ Department of Immigration and Border Protection (กระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน) ของรัฐบาลออสเตรเลีย

ถาม: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักศึกษาต่างชาติ?

ตอบ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษาต่างชาติ และมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงในกลุ่มแรงงานของออสเตรเลีย ออสเตรเลียและรัฐวิคตอเรียยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติ และรัฐบาลของรัฐวิคตอเรียยังคงมุ่งมั่นที่จะรับรองว่านักศึกษาต่างชาติทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากรัฐของเรา

ถาม: ฉันต้องการสมัครขอวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูงเมื่อฉันจบการศึกษาในออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกับฉันอย่างไร?

ตอบ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกับระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าแรงงานทักษะสูงแบบชั่วคราวจะสามารถพักอาศัยในออสเตรเลีย และประเภทอาชีพที่มีวีซ่าสนับสนุน คุณสามารถทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยดูเอกสารข้อมูลประกอบของกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนของรัฐบาลออสเตรเลียข้างล่างนี้

แหล่งข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ กรุณาอ่านเอกสารข้อมูลประกอบด้านล่าง หรือเยี่ยมชม เว็บไซต์ Department of Immigration and Border Protection (กระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน) ของรัฐบาลออสเตรเลีย

เยี่ยมชมศูนย์ดูแลนักศึกษา Study Melbourne

ถ้าคุณต้องการคำปรึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญกับนักศึกษาต่างชาติอย่างไรบ้าง กรุณาติดต่อ ศูนย์ดูแลนักศึกษา Study Melbourne เลขที่ 599 Little Bourke Street, Melbourne ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์