ในเพจนี้

  • วิคตอเรียขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นศูนย์รวมความรู้ระดับโลก ด้วยศักยภาพงานวิจัยที่ดีเยี่ยม
  • อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันวิจัยที่สำคัญ

วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีประวัติอันยาวนานและน่าภาคภูมิใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในระดับโลก

องค์กรระดับโลกมากมายตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาที่นี่ เนื่องจากพึงพอใจต่อระบบการศึกษาชั้นนำและวัฒนธรรมนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

การจัดอันดับ ERA

กรอบการประเมิน Excellence in Research for Australia (ERA) ให้คะแนนคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยจะส่งโครงการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินและทีมคณะกรรมการประเมินกว่า 150 คนและผู้ตรวจทานอิสระ (Peer reviewer) อีก 1,300 คนจะทำการประเมินโครงการโดยใช้ตัวบ่งชี้อย่างประวัติการอ้างอิง และการตรวจทานโดยผู้รู้เสมอกัน

มหาวิทยาลัยในวิคตอเรียนั้นน่าประทับใจ การจัดอันดับ ERA ปี 2015 ประเมินให้ 94 สาขาวิชาอยู่ในระดับ ‘สูงกว่ามาตรฐานโลกมาก’ และอีกหลายสาขาอยู่ ‘สูงกว่ามาตรฐานโลก’ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ประสาทวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์สสารควบแน่น วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ นาโนเทคโนโลยี ภูมิคุ้มกันวิทยา สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยที่สำคัญ

Australian Synchrotron (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนของประเทศออสเตรเลีย)

Australian Synchrotron สถาบันวิจัยแห่งชาติที่สำคัญของออสเตรเลีย มีชื่อเสียงในเรื่องการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากมาย ตั้งแต่การวิจัยทางการแพทย์ไปจนถึงการผลิตขนาดเล็ก

Australian Synchrotron ถูกจัดอยู่ในอันดับโลกและเป็นสถาบันสำหรับผู้ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ ที่มีชื่อเสียงนั้นเพิ่มมากขึ้นจากผลงานวิจัยคุณภาพสูงมากมาย

บาลาจิ ทริชี นารายณะสวามี (Balaji Trichy Narayanaswamy)เรื่องราวของ

บาลาจิ ทริชี นารายณะสวามี (Balaji Trichy Narayanaswamy)เรื่องราวของ

การใช้ชีวิตในจีลองเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก จีลองอยู่ห่างจากเมลเบิร์นหนึ่งชั่วโมง และให้การผสมผสานอย่างวิเศษระหว่างชีวิตในชนบทและในเมืองใหญ่ เป็นสถานที่ที่ดีมากที่จะเริ่มชีวิตการทำงานของผม

บาลาจิ ทริชี นารายณะสวามี (Balaji Trichy Narayanaswamy), อินเดีย
อ่าน บาลาจิ ทริชี นารายณะสวามี (Balaji Trichy Narayanaswamy)เรื่องราวของ
Balaji Trichy Narayanaswarmy

Peter MacCallum Cancer Centre (ศูนย์มะเร็ง พีเตอร์ แมคคอลลุม)

Peter MacCallum (พีเตอร์ แมคคอลลุม) เป็นกลุ่มการวิจัยมะเร็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางคลินิก พยาบาลวิจัย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ และบุคลากรด้านสุขภาพ รวม 500 คน

ขอบเขตงานวิจัยที่สำคัญประกอบด้วย ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง องค์ประกอบที่เป็นสภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็งและโครงสร้างเนื้อเยื่อ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและโรคมะเร็งในมนุษย์ การทดลองทางคลินิก วิธีการรักษาโรคเกี่ยวกับเซลล์และโมเลกุล ศูนย์ภาพมะเร็ง ศูนย์รังสีและการดูแลช่วยเหลือ

การพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งดูวิดีโอเพิ่มเติมจาก Peter MacCallum Cancer Centre (ศูนย์มะเร็ง พีเตอร์ แมคคอลลุม) บน YouTube