Trên trang này

  • Hãy truy cập danh sách các tài nguyên của chúng tôi để xem hiện đang có những tài nguyên nào có sẵn
  • Các tài nguyên giáo dục quốc tế trên Trade Victoria
  • Đăng ký nhận bản tin của Đơn vị giáo dục quốc tế
  • Tìm hiểu thêm về các sự kiện thương mại sắp diễn ra

Chúng tôi đã phát triển một số tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để quảng bá các dịch vụ do Study Melbourne cung cấp.

Truy cập danh sách tài nguyên của chúng tôi để xem hiện đang có những tài nguyên nào có sẵn.

Các tài nguyên giáo dục quốc tế khác

Xem và tải về các tài nguyên phát triển thị trường trên website của Trade Victoria, bao gồm:

Tìm hiểu về các sự kiện thương mại

Hãy liên hệ với Ewa Kuriata, Giám đốc thương mại cấp cao của Trade Victoria qua địa chỉ email ewa.kuriata@ecodev.vic.gov.au để biết thêm thông tin về các sự kiện thương mại sắp diễn ra

Bảng tin Đơn vị giáo dục quốc tế

Đăng ký nhận bản tin điện tử của Đơn vị giáo dục quốc tế để nhận tin tức cập nhật hàng tháng về ngành, các hoạt động phát triển thị trường cũng như cơ hội trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Đăng ký theo mẫu đăng ký trên website của Trade Victoria.

Trở thành đối tác chiến dịch

Study Melbourne có tổ chức một số sự kiện và chiến dịch trong năm để thu hút sinh viên quốc tế và nâng cao kinh nghiệm sống và học tập của sinh viên quốc tế tại bang Victoria.

Các đối tác có cơ hội hợp tác với Study Melbourne để đưa các chiến dịch này vào đời sống.

Hãy liên hệ với Jane Favaloro, Giám đốc, Study Melbourne qua địa chỉ email jane.favaloro@ecodev.vic.gov.au để biết thêm thông tin về các cơ hội hợp tác với Study Melbourne