Trên trang này

  • Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp tại Study Melbourne
  • Tiếp cận dịch vụ của chúng tôi

Mỗi năm có trên 175.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 160 quốc gia chọn theo học tại bang Victoria.

Study Melbourne là một sáng kiến của Chỉnh phủ bang Victoria để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho cộng đồng sinh viên quốc tế, giúp những sinh viên này có khoảng thời gian học tập và sinh sống tốt nhất có thể tại bang Victoria.

Các dịch vụ của Study Melbourne

Chúng tôi cung cấp một chương trình suốt 12 tháng trong năm trong đó có các sự kiện miễn phí và các dịch vụ hỗ trợ bảo mật do Trung tâm hỗ trợ sinh viên của Study Melbourne – trung tâm đầu tiên tại Úc hoạt động kiểu này - cung cấp.

Tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên của Study Melbourne đã giành giải thưởng này, hãy truy cập thông tin về hoạt động hỗ trợ miễn phí, thông tin và thông tin liên hệ để giúp bạn có một trải nghiệm tuyệt vời khi sinh sống và học tập tại bang Victoria.