Trên trang này

  • Tìm kiếm học bổng
  • Những lưu ý khi nộp đơn xin học bổng
  • Các nguồn học bổng

Học bổng và trợ cấp là một số cách để được hỗ trợ tài chính giúp bạn hoàn thành việc học tập nghiên cứu tại Úc.

Tùy thuộc vào loại học bổng, nguồn hỗ trợ tài chính có thể chi trả tiền học phí, trợ cấp sinh hoạt hoặc giúp bạn thanh toán một số khoản khác liên quan đến việc học tập nghiên cứu.

Một số học bổng do các trường đại học hoặc các tổ chức giáo dục khác cung cấp. Một số học bổng lại do chính phủ hoặc các doanh nghiệp Úc cung cấp.

Để nộp đơn xin học bổng, hãy liên hệ với tổ chức cung cấp học bổng và thực hiện theo hướng dẫn trong mẫu đơn xin học bổng của tổ chức đó.

Tìm kiếm học bổng

Công cụ tìm kiếm khóa học của Study Melbourne giúp bạn tìm kiếm các khóa học, học bổng và địa điểm theo học.

Mẹo tìm kiếm

Sử dụng Công cụ tìm kiếm khóa học của Study Melbourne để tìm kiếm học bổng.

Để biết thêm thông tin về học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại bang Victoria, hãy truy cập trang tìm kiếm học bổng trên website Study in Australia.

Website của chính phủ Úc australia.gov.au cũng có thông tin về học bổng, bao gồm cả  Giải thưởng của Úc (Bộ Ngoại giao và Thương mại)Học bổng Endeavour (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học (IPRS)

Các trường đại học tại bang Victoria còn cung cấp học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học chi trả học phí và cả trợ cấp sinh hoạt, còn được gọi là thu nhập chính thức. Tìm kiếm thông tin về loại học bổng này tại trang học bổng của trường đại học mà bạn muốn nộp đơn xin học bổng.

Đọc kỹ các điều kiện cấp học bổng

Khi bạn tìm thấy loại học bổng phù hợp với loại hình học tập nghiên cứu mà bạn đang theo đuổi, hãy đọc kỹ các điều kiện liên quan. Mức độ cạnh tranh để xin học bổng có thể rất khốc liệt, do đó, bạn phải nộp đơn xin học bổng đúng thời hạn và đáp ứng tất cả các tiêu chí tuyển chọn.

Câu chuyện của sinh viên

Chenkai Ma từ Trung Quốc từng là người chiến thắng Giải thưởng giáo dục quốc tế bang Victoria năm 2016. Anh đã được nhận nhiều học bổng và một khoản trợ cấp nghiên cứu khi đang hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Melbourne.