Trên trang này

  • Lựa chọn trình độ học của bạn
  • Yêu cầu được giúp đỡ từ trung tâm tư vấn du học
  • Tìm kiếm khóa học sử dụng công cụ tìm kiếm khóa học của chúng tôi

Kiểm tra xem bạn có đáp ứng các điều kiện xin thị thực sinh viên của Chính phủ Úc hay không trước khi nộp đơn xin học.

Tìm kiếm khóa học

Công cụ tìm kiếm khóa học của Study Melbourne giúp bạn tìm kiếm các khóa học, học bổng và địa điểm theo học.

Mẹo tìm kiếm

Sử dụng công cụ tìm kiếm khóa học của Study Melbourne để tìm kiếm khóa học phù hợp với bạn.

Làm thế nào để được giúp đỡ

Sau khi bạn đã chọn được khóa học phù hợp, có hai cách để nộp đơn xin học:

  • Liên hệ trực tiếp với tổ chức giáo dục đó. Các tổ chức này thường có nhân viên hỗ trợ sinh viên quốc tế để giúp quá trình đăng ký theo học của các sinh viên quốc tế trở nên dễ dàng nhất có thể.
  • Hãy yêu cầu một trung tâm tư vấn du học Úc đã đăng ký tại nước bạn hỗ trợ về việc nộp đơn xin học cũng như xin thị thực. Các Đại sứ quán Úc và các cơ quan ngoại giao của Úc tại nước bạn có thể cung cấp cho bạn danh sách các trung tâm tư vấn du học Úc đã đăng ký gần nơi bạn sống.

Xem thêm về cách nộp đơn xin học tại tiểu bang Victoria.

Điều kiện tiên quyết, lộ trình và lịch sử học tập trước đó

Các tổ chức giáo dục đại học có các yêu cầu đầu vào, hay còn gọi là các điều kiện tiên quyết. Ví dụ: hầu hết các tổ chức giáo dục đại học yêu cầu bạn phải có bằng tốt nghiệp đại học thì mới có thể đăng ký lấy bằng Thạc sĩ.

Một số tổ chức giáo dục và khoa cấp tín chỉ dựa trên lịch sử học tập trước đó hoặc kinh nghiệm sống. Việc này có thể giúp giảm các khoản phí mà bạn sẽ phải đóng, đồng thời cho phép bạn hoàn thành chương trình học trong thời gian ngắn hơn.

Lộ trình và trình độ học

Một số tổ chức giáo dục có cả các khóa đào tạo trình độ đại học và đào tạo nghề (VET) để bạn có thể đăng ký theo học. Các tổ chức này cho phép bạn chuyển các tín chỉ giữa khóa đào tạo nghề và khóa đào tạo trình độ đại học. Đây là con đường linh hoạt để bước vào giáo dục đại học.

Trung tâm tư vấn du học

Nhiều sinh viên chọn cách làm việc với một trung tâm tư vấn du học. Trung tâm tư vấn du học có thể cung cấp cho bạn các thông tin về việc học tập tại Melbourne, tiểu bang Victoria, bao gồm cả thông tin về cách chọn lư khóa học và quy trình nộp đơn xin học.