Trên trang này

  • Victoria được biết đến như là một trung tâm tri thức toàn cầu, với năng lực nghiên cứu xuất sắc
  • Đọc thêm về một số công trình nghiên cứu nổi bật

Victoria, Úc có truyền thống lâu đời và tự hào về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển đẳng cấp thế giới.

Nhiều tổ chức hàng đầu thế giới đã thiết lập các hoạt động Nghiên cứu và Phát triển ở đây nhờ bị thu hút bởi hệ thống giáo dục hàng đầu và nền văn hoá độc đáo, sáng tạo của chúng tôi.

Xếp hạng ERA

Khuôn khổ tiêu chuẩn về sự Xuất sắc trong Nghiên cứu tại Úc (ERA) đánh giá chất lượng nghiên cứu tại các trường đại học ở Úc. Các trường đại học nộp đề án nghiên cứu để được đánh giá và một nhóm gồm hơn 150 thành viên của ủy ban thẩm định và 1300 nhà bình duyệt đánh giá dự án theo các chỉ số như hồ sơ trích dẫn và đánh giá bình duyệt.

Các trường đại học ở Victoria rất ấn tượng. Bảng xếp hạng ERA năm 2015 đưa ra 96 tiêu chuẩn ‘vượt xa chuẩn thế giới' và nhiều tiêu chuẩn khác ‘trên chuẩn thế giới' - bao gồm Kỹ thuật y sinh học, Khoa học thần kinh, Vật lý vật chất ngưng tụ, Vận động của con người và khoa học thể thao, Công nghệ nano, Miễn dịch học, Kiến trúc, Tâm lý học cũng như Khoa học thiên văn và không gian.

Các công trình nghiên cứu nổi bật

Hệ thống gia tốc Australian Synchrotron

Là một công trình nghiên cứu quốc gia quan trọng của Úc, Australian Synchrotron được công nhận là bước đột phá lớn đối với nhiều ứng dụng khoa học và công nghiệp, từ nghiên cứu y khoa đến sản xuất vi mô.

Australian Synchrotron được xếp vào hàng đẳng cấp thế giới và được phân loại là công trình khoa học lớn nhất ở Nam bán cầu, với danh tiếng ngày càng tăng nhờ cho ra kết quả chất lượng cao.

Amanda Lee's story

Amanda Lee's story

I remember that early in my studies here a PhD candidate gave me some advice to always take the opportunity to enjoy the time you have, because moments are very fleeting. I believe that’s very true.

Amanda Lee, Singapore
Read Amanda Lee's story
Amanda Lee

Trung tâm Ung thư Peter MacCallum

Peter MacCallum là tập đoàn nghiên cứu ung thư lớn nhất ở Úc, với 500 nhà khoa học, nhà nghiên cứu lâm sàng, y tá nghiên cứu, nhân viên hỗ trợ và chuyên gia y tế.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm: miễn dịch ung thư, môi trường vi mô khối u và kiến trúc mô, di truyền phân tử và ung thư ở người, các thử nghiệm lâm sàng, trị liệu phân tử và tế bào, trung tâm hình ảnh ung thư, chăm sóc hỗ trợ và nghiên cứu bức xạ.

Cải thiện điều trị cho người bị ung thư. Xem thêm video từTrung tâm Ung thư Peter MacCallum trên YouTube.